Nordveggen AS

Nordveggen AS er et lokalt utviklingsselskap som gjennom ulike prosjekter arbeider for å styrke Åndalsnes og Rauma som attraktivt bo- og arbeidsområde. Selskapets formål er å skape samfunnsutvikling, næringsvekst, innovasjonsprosjekter og være en fremtidsrettet regional utviklingsaktør. Selskapet skal søke regionalt og nasjonalt samarbeid gjennom innovasjonsprosjekter, samt initiere og delta i samarbeid med eksterne partnere og miljøer som ønsker å skape nyetableringer og kommersialisering av produkt- og forretningsideer sammen med innovasjonsmiljøet på Åndalsnes.

Skape din egen arbeidsplass?

Hoppid er et  sterkt støtteapparat for alle som ønsker å etablere bedrift i Rauma. Nordveggen er Hoppid-kontoret i Rauma, og tilbyr:

  • Tilgang på kurs, veiledning og oppfølging
  • Bistand i søknnadsskriving
  • Gründerrom med gratis kontorplasser
  • Uformelle treff for etablerere hver måned
  • Tilgang til SIVA sitt Inkubatorprogram

Har du en idé du har lyst til å diskutere - er det bare å ta kontakt!

12/31/22
post@nordveggen.no
Ane Marte Hammerø
95 05 46 93
http://www.nordveggen.no
Tilbake til 'Ledige stillinger'