Rauma Kirkelige fellesråd

Rauma kirkelige fellesråd sammenfaller med Rauma kommune og har ca. 7 500 innbyggere. I virksomhetsområdet er det sju sokn (Grytten, Kors, Øverdalen, Hen, Eid og Holm, Voll, Vågstranda), 9 kirker, 1 bedehuskapell, 1 tog kapell, 13 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har tjenesteytingsavtale med Rauma kommune på kirkegårdsdrift, regnskap og lønn.

Daglig leder / Kirkeverge i Rauma kirkelige fellesråd

På jakt etter lederjobb? Vi kan tilby stilling som daglig leder / kirkeverge i Rauma kirkelige fellesråd. Rauma kommune er verdens beste kommune for naturglade mennesker, med Åndalsnes som kommunesenter.

Det er ledig 100% stilling med snarlig tiltredelse.

For mer informasjon om stillingen, se fellesrådets hjemmeside: www.rauma.kirken.no

Nærmere opplysninger kan gis av kst. kirkeverge Margaret Nevland, tlf. 936 59 691 eller av leder for fellesrådet Mona Brude, tlf. 918 22 895 (etter kl. 15.00).

Søknad med CV og referanser sendes innen 31.05.2022 til Rauma kirkelige fellesråd, Vollan 6, 6300 Åndalsnes, eller pr. e-post til: postmottak@rauma.kirken.no.

5/31/22
www.rauma.kirken.no
Tilbake til 'Ledige stillinger'