Hva er Ytterveggen?

Illustrasjon
Ytterveggen er et nettverk for utflyttede raumaværinger, og skal tjene som et kontaktpunkt mellom Rauma og raumaværinger ute i den store verden. Nettverket er for alle som noen gang har bodd i Rauma.

Ytterveggen.no gir deg muligheten til å skaffe en oversikt over andre utflyttede raumaværinger. Søk opp profiler og se hva gamle kjente gjør, hvor de er bosatt og så videre. Profilen du oppretter har imidlertid et formål utover kun å gi andre utflyttede raumaværinger en pekepinn på hva du driver med og hvor du bor.

Ledelsen i de største og viktigste bedriftene i Rauma, alle skolene og mange enheter i kommunen har direkte tilgang til profilinformasjonen på nettsiden. De har mulighet til å ringe eller sende e-post til de som har valgt at de ønsker å bli kontaktet, gjerne for å tilby en stilling, men også for å opprette kontakt med en person de ser kan være perfekt for de i fremtiden. I tillegg kan de sende stillingsannonser direkte til de som kan være høyaktuelle, og som samtidig har valgt at de ønsker å motta slik informasjon.

Samtidig skal ytterveggen.no, med blant annet nyheter fra Rauma og stillingsannonser fra Rauma og nærliggende kommuner, gi deg et "øyeblikksbilde" av hva som skjer i Rauma.

Foruten ytterveggen.no består Ytterveggen av flere elementer du som utflyttet raumaværing kan dra nytte av:

Utviklingen av Ytterveggen er finansiert av Møre og Romsdal fylke og Rauma næringslag. Den løpende driften finansieres av Rauma næringslag (les mer om Rauma næringslag på naeringslaget.no).

Mer om Ytterveggen: